Grupė

Dr. Eglė Jakubavičiūtė

Pagrindinis mano darbo tikslas šiame projekte – “suskaičiuoti” visas žuvis vandens telkinyje ir išsiaiškinti, kiek jų galima sužvejoti, kad populiacija išliktų sveika ir nemažėtų. Tam pasitelkiu matematinius modelius, kuriems reikalinga kuo išsamesnė informacija apie žvejybą, vandens telkinį, ir, žinoma, pačią rūšį.  

Tyrimų sritys: žuvų išteklių vertinimas, populiacijų modeliavimas, žuvų išteklių vienetų identifikavimas, mitybiniai tinklai, DNR metabarkodinimas.
Publikacijos

Dr. Justas Dainys

Viena iš pagrindinių mano darbo temų yra Lietuvos ungurių populiacijos būklės ir neršto migracijų sėkmės įvertinimas, bei žuvų ir aplinkos būklės vertinimas Kuršių mariose ir Baltijos jūroje.

Mėgėjiška žvejyba yra mano ilgametis hobis, todėl pastaraisiais metais vis daugiau įsitraukiu į mėgėjiškos žvejybos vertinimą taikant tradicinius ir novatoriškus metodus. Gausios bei geros būklės žuvų populiacijos man svarbios tiek kaip žvejui, tiek kaip mokslininkui, taigi tikiuosi, jog tyrimų metu pavyks sutelkti žvejus mėgėjus ir mokslo bendruomenę bendram tikslui - gausesniems žuvų ištekliams ateityje.

Tyrimų sritys: Ungurių populiacijos būklė, biologiniai rodikliai ir nerštinė migracija. Aplinkos būklės vertinimas pagal žuvų populiacijų indikatorius. Vandens druskingumo bei azoto junginių įtaka žuvų augimui ir elgsenai.
Publikacijos

Dr. Harry Gorfine

Esu australas, turintis ilgametę patirtį žvejybos valdyme. Myliu Lietuvą (mano proseneliai gimė čia), o mano aistra – povandeninio pasaulio, žuvų stebėjimas jų natūralioje aplinkoje. Savo profesinę karjerą paskyriau žuvų išteklių būklės gerinimui, mano ilgalaikis tikslas – skaidrus žvejybos, apie kurią trūksta duomenų, valdymas. 

Tyrimų sritys: bestuburių išteklių vertinimas, ribotų duomenų žvejybos valdymas Australijoje bei Kinijoje, megėjiška žvejyba.
Publikacijos

Dr. Fernando Mateos-González

Esu biologas iš Ispanijos ir dirbu įvairiose gamtos apsaugos srityse. Šiame projekte dirbu su mėgėjiškos žvejybos duomenų analize ir vertinimu. Taip pat priklausau ALKA Wildlife gamtosauginei mokslo organizacijai Čekijoje.

Tyrimų sritys: gyvūnų elgesys, aplinkos kaita, mėgėjiška žvejyba, žinduolių apsauga.
Publikacijos

Dr Catarina Silva

Aš siekiu kad naujausia technologija ir metodai padėtų tvariam vystymuisi ir žuvų apsaugai bei valdymui. Šiame projekte aš dirbu su žvejų piliečių mokslo ir dirbtinio intelekto programa, kuri padės efektyviai rinkti duomenis ir nustatyti žuvų rūšis ir dydžius.

Tyrimų sritys: evoliucinė biologija, žuvininkystė, piliečių mokslas, bioįvairovės apsauga.
Publikacijos

Dr. Andrius Šiaulys

Šiame projekte aš padedu su žuvų išteklių, ypač starkio, atsinaujinimo įvertinimu. Taikau žuvų dydžių duomenimis paremtus modelius ir bandau įvertinti, kiek starkių galima pagauti, kad tiek žvejai būtų laimingi, tiek starkių populiacija išliktų sveika.

Tyrimų sritys: rūšių pasiskirstymo modeliavimas, jūrų dugno buveinių tyrimai, povandeninių vaizdų analizė.
Publikacijos

Dr. Žilvinas Pūtys

Viena svarbiausių mano mokslinės veiklos sričių yra susijusi su tyrimais, kas ką valgo vandenyse, taip pat žmogaus veiklos poveikiu žuvims. Viena iš mano tyrimų temų – mitybos tinklų sąveikos nuo žuvų iki paukščių. Taip pat aš koordinuoju Kauno marių žuvų monitoringą ir esu iš tiesų sužavėtas, stebėdamas kaip greitai atsistato kai kurių žuvų ištekliai vos tik joms tai leidžiame. Tikiuosi, kad šio projekto rezultatai padės geriau suprasti, kaip formuojasi žuvų bendrijos tokiuose dideliuose vandens telkiniuose, o šias žinias galėsime panaudoti tvariai naudodami žuvų išteklius.

Tyrimų sritys: didžiojo kormorano mityba ir poveikis žuvų populiacijoms ir žuvininkystei, žuvų populiacijos ir mitybiniai ryšiai, su žuvininkyste susiję konfliktai ir jų socioekonominiai aspektai, invazinių žuvų rūšių tyrimai.
Publikacijos

Dr. Kęstutis Arbačiauskas

Aš domiuosi veiksniais, kurie reguliuoja zooplanktono ir kitų smulkių bestuburių, “maitinančių” stambesnius gyvūnus, pokyčius. Taip pat mėginu išaiškinti, kaip vėžiagyviai, gyvenę mūsų vandenyse nuo ledynmečio laikų, dabar dėl žmonių veiklos yra pakeičiami rūšių, plintančių iš pietų, ir kokios yra šios kaitos pasekmės mitybos tinklams ir žuvų ištekliams. 

Tyrimų sritys: Vandenų ekologija, gyvenimo ciklų evoliucija, biologinės invazijos, ekologinė stechiometrija ir mitybinės sąveikos, vėžiagyviai
Publikacijos

Dr. Giedrė Višinskienė

Domiuosi įvairių vidaus vandenų bestuburiais ir žmogaus veikų pasekmėmis jų bendrijoms. Šiame projekte taip pat atlieku techninį ir administracinį darbą. 

Tyrimų sritys: žmogaus veikų poveikis vandens bestuburiams ir jų bendrijoms; ekologinės būklės vertinimas naudojant makrobestuburių rodiklius, apsiuvos.
Publikacijos

Alina Raklevičiūtė

Esu Vilniaus universiteto biologijos studentė. Šiame projekte projekte padedu atlikti žvejų apklausas, skaitmenizuoju duomenis.

Augustas Morkvėnas

Esu Vilniaus Gedimino technikos universiteto medžiagų inžinerijos mokslų doktorantas ir tiriu ekologinį nanodalelių poveikį gėlų vandenų ekosistemoms. Domiuosi gamtos apsauga, žvejyba ir žuvų tyrimais. Šiame projekte padedu atlikti žvejų apklausas, nustatinėju žuvų amžių, padedu su mokslinių duomenų analize.

Lydekai paliepus

Gamtos tyrimų centras
Akademijos g. 2, LT-08412, Vilnius
Top menu-circlecross-circle